Gratis värdering av bostad – Passa på innan amorteringskravet

Till Salu skyltSitter du på privatlån och bolån idag? Passa på att göra en kostnadsfri värdering på din bostad och ge dig chansen att baka in privatlånet i bolånet. I sommar kan det vara för sent.

Den 17:e mars gick förslaget på amorteringskrav igenom i Riksdagen och det blev klart att kravet skulle börja gälla 1 juni 2016. Ett mycket omdiskuterat krav som det tagit över 1,5 år att få igenom efter flera rättsliga prövningar.

Kravet innebär att amortering måste ske (på nya bolån) med 2% av lånesumman per år till att belåningsgraden blir 75%. Sedan är kravet på 1% ner till 50% belåningsgrad. Sen är det frivilligt att amortera. Detta har basunerats ut av tidningar och TV och det är nog få som tänkt köpa bostad som missat informationen.

Det som däremot inte lika tydligt informerats är hur värdering av bostaden får ske.

Värdering – nya regler

Även för de som har bostad och av någon anledning vill höja sitt bolån har det tillkommit regler. Det gäller alltså inte enbart för de som köper ny bostad.

Från och med 1 juni får man exempelvis enbart göra en ny värdering av bostaden var femte år. Med tanke på att priserna rör sig kraftigt under fem år gäller det alltså planera sin värdering. Detta inte minst i centrala Stockholm där priserna gått i höjden de senaste åren. Flera centralt belägna mäklare Vasastan vittnar om en historisk uppgång vilket enligt vissa kommer att få en pik nu under våren. Detta just eftersom många vill köpa innan amorteringskravet startas.

Med värdering menas alltså att banken inte tar emot en ny värdering av bostaden förrän fem år senare. Detta som något som ligger till grund för bolånet. Man kan däremot göra ny värdering om värdet har avsevärt förändrats. Ex vid en större renovering.

Det är därmed smart att göra en gratis värdering (vilket de flesta mäklare gör) innan juni. Då har man en färsk värdering som var genomförd innan reglerna införs. Därefter bör man planera när nästa värdering ska göras.

Kom ihåg att om bolånet ska läggas om (efter att kravet inträtt) betyder det att hela lånet kommer att hamna under kravet på amorteringskrav. Så länge man inte lägger om bolånet och detta var tagits innan 1 juni 2016 gäller inte kravet.