Läxhjälp – lönsamt i längden.

loga_läxhjälpenLäxhjälp är den hushållsnära tjänst som beräknas omsätta mest pengar under 2013. Enligt prognoser från SCB kommer då denna tjänst gå om städning som nu är den mest inköpta tjänsten som går att köpa med RUT-avdrag. Orsaken är att läxhjälp, från och med årsskiftet, går att köpa in med RUT-avdrag oavsett ålder på eleven. Detta till skillnad mot tidigare då det bara gick att använda RUT-avdraget om eleven var under 16 år.

För eller emot läxhjälp?

Att företag kan erbjuda läxträning och intensivkurser inför prov har varit och kommer säkert att alltid förbli en hett debatterad fråga hos både myndigheter, privatpersoner och politiker. Idag anser t.ex. oppositionen att denna sort av hushållsnära tjänst inte ska vara möjlig att köpa in med RUT-avdrag. Samtidigt anser lärarfacken att detta minskar skolans trovärdighet.

Regeringspartierna menar istället att RUT-avdraget gör läxhjälpen mer tillgänglig eftersom fler nu har råd att köpa in hjälpen. Samtidigt säger utbildningsministern att det ska ses som ett komplement och inte som en ersättning till skolan.

Oavsett åsikt visar det sig att anlitandet av läxhjälp ökar i mycket snabb takt, så allt pekar på att det behövs. Orsakerna är bland annat att:

Läxhjälp ger eleven större möjligheter.

Att få hjälp i ett klassrum med 20talet elever omkring sig eller att få det av en enda lärare i ett rum där eleven sitter ensam är skillnad. Det är få lärare som hävdar motsatsen. Om elever går ihop och köper hjälp med läxläsningen räcker det med att varje elev betalar 50-80kr för att få hjälp i en grupp som ändå är en femtedel så stor som en normal skolklass.

Läxhjälp på andra tider.

Vissa är kvällsmänniskor eller nattmänniskor men skolan är till för dagmänniskor. De som köper in läxhjälp kan däremot bestämma sina tider själv. Det finns företag som erbjuder hjälp sent på kvällar, på nätter eller på lov, något som skolan inte kan göra.

Olika lärare ger större valfrihet.

Om en elev har svårt med samarbetet med en lärare i skolan är det inte mycket att göra. Den som anlitar läxhjälp kan alltid byta lärare tills det känns bra vilket i sig är otroligt viktigt för att kunskapen ska fastna och det ska vara roligt under tiden.

Söker du läxhjälp i Gävle eller online kan du vända dig till www.laxhjalpen.com. Eftersom de har nöjd-kund-garanti riskerar du ingenting.