Räntan är gratis

Att få ränta på insatt kapital är ”gratis” inkomst. Även den som enbart har ett lönekonto får ju ränta på de pengar som finns på kontot vid nyår varje år. Nu är det visserligen ett flertal banker som inte ger någon ränta på lönekontot och därmed fås ingen ränta. Just på denna punkt finns en hel del att tjäna då många svenskar idag har både lönekonto och sparkonto hos banker som inte ger någon ränta. Detta samtidigt som flera nischbanker erbjuder ränta från första kronan på lönekonton och sparkonton. Bara genom att byta bank får man alltså en hel del gratis inkomst . Som sagt – Gratis är gott.

Ser man på utbudet av sparkonton finns de även där en hel del att välja mellan. Det är möjligt att få en ränta på upp mot 10% hos vissa. Det innebär i realitet att man kan låna pengar för lägre ränta än vad man får på räntekontot. Idag ligger boräntan på kring 2% och ränta på privatlån på mellan 5-10%. Därmed blir det en rejäl vinst om man lånar 100.000kr för 2% och sedan kan lägga dem på ett sparkonto och få hela 10%.

Men ska man låna för att få höga ränteinkomster?

Man måste vara medveten om risken. För det finns en risk när det kommer till inlåningsräntor på denna nivå. Det handlar om den statliga insättningsgarantin. De som sätter in pengar på ett sparkonto som har statlig insättningsgaranti kan alltid vara säker på att få ut sina pengar. Skulle banken exempelvis gå i konkurs går staten in och betalar ut de sparade kapitalet. Men finns inte denna garanti är risken att man inte får en enda krona om banken går omkull.

Den som vill spara pengar säkert får välja ett sparkonto med denna garanti. Om man binder pengar på tre år kan man få ca 1,5% i ränta. I detta fall är det inte lönsamt att låna till sparandet på sparkontot. Väljer man istället att ta risken och lägga pengarna på ett sparkonto utan denna garanti går de att få en ränta på 10%. Men då riskerar man även sitt kapital.

Bör man låna för att spara? Svaret beror på vilken risk man vill ta. Men de flesta ekonomer skulle nog vända på begreppet och säga att man ska spara för att slippa låna.

Fakta: Sparaellerlåna.se